Keimpe Schilstra, directeur van Sorgad b.v., heeft jarenlang ervaring op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Eerst als onderzoeker (Erasmus Universiteit) later als adviseur (FNV Bondgenoten) en nu als zefstandige (Sorgad).

Hij heeft diverse wijzigingen in arbeidsvoorwaarden van dichtbij gezien:

  • cao-harmonisatie en –integratie;
  • opstellen, afsluiten en uitvoeren van sociale plannen;
  • uitwerken en invoeren van cao a la carte-systemen en
  • aanpassen van diverse specifieke arbeidsvoorwaardenregelingen.

Sorgad kan op twee manieren adviseren. Over de inhoud, de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. En over de manier waarop veranderingen het beste kunnen worden voorbereid en ingevoerd, de arbeidsverhoudingen.